bayeux hemp silk 20/4 Nm

100gr 500mt 60% fine eu hemp 40% lyonaise tussah silk 100% EUROPE ORIGINE

bayeux hemp silk 20/4 Nm
bayeux hemp silk 20/4 Nm
bayeux hemp silk 20/4 Nm
bayeux hemp silk 20/4 Nm
bayeux hemp silk 20/4 Nm
bayeux hemp silk 20/4 Nm
€ 15.00 7.50 *Prices include VAT *Prices include VAT
Article codebay hemp silk 4443