Stacks Image 1716-17-18-19 augustus
10u - 16u

16-17-18-19 august
10u - 16u

16-17-18-19 aout
10u - 16u

20% SALE
20% KORTING
20% REMISE
Voor iedereen, Pour tout le monde, For every-one
Hallo
aan Iedereen

Wij zijn niet aanwezig voor de OiDFA in Zaandam en we zullen ook niet aanwezig zijn bij de veel te duur om binnen te raken "Lace happening" in Brugge.
Een kaartje kost 25 € per persoon om binnen te geraken ...
Zoals je moet weten zijn wij een Textiel Laboratorium voor de industrie en we zijn gespecialiseerd bij het ontwikkelen van recepten voor garens, kleuren, structuren, moodboards ....

Dus wij zijn de bron van alles en we kunnen je NU een geweldige korting geven op alles dat je koopt kopen in de winkel te Kortrijk.
Dit is geen outlet, maar het echte spul

Wat wij zouden hebben betaald voor de plaats in Oidfa en in Brugge geven we aan u terug als een prachtige vermindering van 20%

Een heel erg win-win situatie voor ons beiden !

Groeten

Bart & Francis
Bonjour
à tout le monde

Nous ne sommes pas présents pour le OiDFA à Zaandam et nous ne serons pas présents à la trop chère pour entrer "Lace happening" à Bruges.
Un ticket coûte 25 € par personne pour entrer ...
Comme vous devez le savoir, nous sommes un laboratoire textile pour l’industrie et nous sommes spécialisés dans le développement de recettes pour les fils, les couleurs, les structures, les tableaux d’humeur…

Nous sommes donc la source de tout et nous pouvons vous offrir un rabais important sur tout ce que vous achetez dans le magasin de Courtrai.
Ce n'est pas un exutoire, mais le vrai

Ce que nous aurions payé pour la place à Oidfa et à Bruges, nous vous le rendons comme une merveilleuse réduction de 20%

Une situation très avantageuse pour nous deux!

Salutations

Bart et Francis
Hey
to everyone

We are not present for the OiDFA in Zaandam and we will not be present at the much too expensive to enter "Lace happening" in Bruges.
A ticket costs 25 € per person to get in ...
As you should know, we are a Textile Laboratory for the industry and we specialize in developing recipes for yarns, colors, structures, mood boards ....

So we are the source of everything and we can give you a great discount on everything that you buy in the store in Kortrijk.
This is not an outlet, but the real stuff

What we would have paid for the place in Oidfa and in Bruges we give back to you as a wonderful reduction of 20%

A very win-win situation for both of us!

regards

Bart & Francis
Hallo
für jeden und allen

Wir sind nicht anwesend für die OiDFA in Zaandam und wir werden nicht anwesend sein um viel zu teuer zu sein, um "Lace Happening" in Brügge zu betreten.
Ein Ticket kostet 25 € pro Person, um ...
Wie Sie wissen sollten, sind wir ein Textillabor für die Industrie und wir spezialisieren uns auf die Entwicklung von Rezepten für Garne, Farben, Strukturen, Moodboards ....

So sind wir die Quelle von allem und wir können Ihnen einen großen Rabatt auf alles geben, was Sie im Geschäft in Kortrijk kaufen.
Dies ist keine Steckdose, sondern das echte Zeug

Was wir für den Ort in Oidfa und in Brügge bezahlt hätten, geben wir Ihnen als wunderbare Ermäßigung von 20% zurück

Eine Win-Win-Situation für uns beide!

Grüße

Bart und Francis